Železniční mostní
provizoria

Okamžité řešení pro dočasné železniční
přemostění během rekonstrukcí mostů
a další aplikace vyžadující dočasný provoz.

Železniční mostní provizoria jsou v portfoliu CHT Pardubice již řadu let.

Nabízíme 3 druhy železničních mostních provizorií. Nejčastěji používanými provizorii jsou tzv. komorové nosníky, které je možné díky jejich konstrukci instalovat i na trať v oblouku.

Dalším typem jsou provizoria tvořena dvěma páry nosníků čili dvojčité nosníky, jejichž hlavní výhodou je jejich nízká stavební výška. Pro špatně přístupný terén a pro atypická řešení nabízíme železniční provizoria tvořená volnými nosníky.

Železniční mostní provizoria

Parametry

Provizoria v číslech

30

Rozpětí až 30 m

Díky širokému portfoliu železničních mostních provizorií jsme schopni zajistit během rekonstrukcí mostů a přejezdů provoz v celkové délce až 30 metrů. Tuto maximální délku lze dosáhnout s použitím komorových nosníků.

1x

Přechodnost 1xUIC

Naše provizoria vyhovují přísným českým i evropským normám pro bezpečný provoz na železničních tratích. Klademe maximální důraz na bezpečnost a splněním těchto kritérií minimalizujeme dopravní omezení po dobu rekonstrukcí.

90

Rychlost až 90 km/h

Maximální pojezdová rychlost na železničních provizoriích závisí na typu a charakteristice nosné konstrukce. V případě komorových nosníků a trati v oblouku je maximální povolená rychlost až 90 km/h.

Typy provizorií

Možnosti řešení

Komorové nosníky

Komorové nosníky

Komorové nosníky se díky jejich konstrukci řadí mezi nejčastěji používaná provizoria. Využívají se především k provizornímu přemostění stavby v případě nutnosti nového založení mostu nebo v případě povodní, které znemožní provoz na železniční trati.

Výhodou komorových nosníků je především rychlá montáž a možnost využití i na trati v oblouku. Nabízíme provizoria v rozpětí 12–30 m. Při splnění podmínek je maximální povolená rychlost vlakové soupravy až 90 km/h. Tato provizoria lze použít i v koleji s převýšením do hodnoty 75 mm.

Dvojčité nosníky

Dvojčité nosníky

Dvojčité nosníky jsou charakteristické malou konstrukční výškou a přímým uložením koleje. Některé druhy těchto provizorií jsou rozebíratelné a umožňují montáž přímo za provozu (během dopravního klidu), kdy není nutná samotná demontáž koleje.

Toto řešení je vhodné zejména pro zesílení kolejnice v případě podemletí vodou nebo opravy či údržby menšího rozsahu. Rozpětí provizorií se pohybuje od 4,2 do 16 m. Při splnění podmínek je maximální pojízdná rychlost až 50 km/h. Tato provizoria lze použít i v koleji s max. převýšením do 60 mm.

Volné nosníky

Volné nosníky

Hlavní výhodou provizorií tvořených volnými nosníky, které jsou horizontálně a vertikálně spřaženy, je především využití ve špatně přístupném terénu či možnost reagovat na atypické konstrukční požadavky vycházející z konkrétního projektu.

Nosníky mohou mít výšku 600, 750 nebo 1000 mm a délku 12–26 m. Mostovku tvoří pražce upevněné k nosníkům. Maximální rychlost pojíždění u přímé trati  nebo v oblouku a je při splnění podmínek až 30 km/h. Tato provizoria lze přitom použít i v koleji s převýšením do hodnoty 30 mm.

CH&T Mostní stavby

Mosty již od počátku věků spojují naše cesty a pomáhají nám překonávat překážky.

Divize mostních staveb je součástí portfolia firmy CH&T Pardubice již od roku 1998. Za tu dobu jsme postavili a opravili stovky mostů všech možných typů a konstrukcí. 

Od skromných počátků jsme se za čtvrt století vypracovali ve významného a respektovaného dodavatele mostních staveb, jak na silnicích, tak na železnicích.

Ozvěte se nám

Kde nás najdete

Divize Mostní stavby

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361